China 2

katya_guide


Истории из истории


Previous Entry Share Next Entry
подарок императрицы елизаветы (экскурсия по хранилищу серебра и фарфора)
China 2
katya_guide
http://www.katya-guide.at/blog/item/14-podarok-imperatritsy-elizavety-ekskursiya-po-khranilishchu-serebra-i-farfora

?

Log in